Öppenvård, för socialtjänst

För socialtjänst

För socialtjänst

ART Upplands verksamhet vänder sig till:

Barn/unga och familjer med följande problematik: psykosocial problematik, psykisk ohälsa, neuropsykiatriska diagnoser, kriminalitet, missbruk och annat socialt nedbrytande beteende.

Vår personals kompetens består bland annat av socionomer, behandlingsassistenter, beteendevetare, ungdomsbehandlare, pedagoger, socialpedagoger, familjebehandlare/KBT, familjepedagoger och ART-instruktörer. 

Utöver den höga akademiska kompetensen samt långa erfarenhet inom sociala insatser har vi även ett brett språk och kulturkompetens inom arbetsgruppen.

Insatserna vi erbjuder är:

  • Personlig stöd – Familjepedagog 
  • Personlig stöd – Umgänge vid placering 
  • Personlig stöd till barn /ungdom
  • Kvalificerad kontaktperson 
  • Särskild kvalificerad kontaktperson ( SKKP )
  • Strukturerad öppenvård inriktning familjearbete
  • Strukturerad öppenvård inriktning individuell behandling  

Vi i företaget har lång erfarenhet av att ta emot ungdomar som brottas med kombinationer av vanlig tonårsutveckling, psykisk ohälsa och annat socialt nedbrytande beteende. Den unge kan även ha varit på behandlingshem där boendeformen inte fungerat, eller att den unge återfaller i gamla mönster. 

Utifrån rådande lagstiftning försöker vi skapa flexibla lösningar utifrån den unges behov. Det som vi på ART Uppland kan se som ett framgångsrikt koncept är en trygg vuxen person för ungdomen att relatera till i vardagen istället för x antal personaler på rullande schema. Som förstärkning till detta har vi våra behandlingspedagoger som är ett stöd för ungdomen under placeringen. Vi ser även vikten av att hjälpa den unge att skapa goda relationer till både personal och andra personer som denne kommer i kontakt med. 

Vi har barnet/ungdomen i centrum och arbetar utifrån ett hälsofrämjande synsätt för att stärka honom eller hennes utveckling för att komma vidare i livet. 

ART Uppland har som regel att samma dag som barnet/ungdomen/föräldrar placeras ska det finnas en vårdplan tillgänglig. Vi på ART Uppland kan vara behjälpliga med att göra genomförandeplaner men den ska sedan godkännas av ansvarig socialsekreterare. Det finns även möjlighet till att få rapporter för att du som socialsekreterare ska kunna följa ungdomens utveckling under placeringstiden. Hur ofta du skulle vilja ha rapporter stäms av med ansvarig person på ART Uppland. 

Vi på ART Uppland ser att det är av stor vikt att vi har ett nära samarbete med de personer som finns i barnets och ungdomens  liv – socialtjänst, föräldrar och andra i nätverket. Detta för att vi tillsammans ska kunna stötta och hjälpa den unge och föräldrarna under vårdtiden. 

Möten med myndigheter ska ske under strukturerade förhållanden, för att dels barnets och ungdomens ska ha möjlighet att träffa sin socialsekreterare och dels socialsekreteraren ska kunna följa upp vården utifrån ett det regelverk som finns. 

Avslutningsvis är det viktig för oss att uppdragsgivare och ungdomar får den hjälp som erbjuds under rättssäkra förhållanden. ART Upplands kvalitets lednings system är därmed uppbyggt enligt SOSFS 2011:9 och bygger på att verksamheten ständigt strävar efter förbättring genom uppföljning, utvärdering, avvikelse, hantering av internrevision. 

Vårt tankesätt

ikon

Bemötande

Vi månar om att alla som kommer i kontakt med oss får en helhjärtad satsning och ett varmt bemötande.

ikon

Ansvarstagande

Vi ställer krav till ansvarstagande och delaktighet i ett positivt förstärkt sammanhang.

ikon

Vår ambition

Vi vill att du ska må bra, återfå tron på dig själv, förbättrad livsstil där du har kontroll i ditt liv och hitta en naturlig plats i samhället.

Kontakta oss så berättar vi mer

Vi gör detta tillsammans.