Familjepedagogiska insatser

Familjepedagogiska insatser

Familjens problematik kan beskrivas som nedsatt föräldraförmåga där föräldrarna på grund av olika svårigheter inte fullt ut kan tillgodose barnens grundläggande behov. Föräldrarnas svårigheter kan exempelvis vara psykisk ohälsa i kombination med neuropsykiatrisk diagnos. Familjen är utredd innan första kontakt med oss och bedöms vara i behov av insatser för att stärka föräldraförmågan.

Insatsen avser praktiskt stödjande och pedagogiskt arbete med barn, ungdomar och föräldrar. Hos oss möter du erfarna familjepedagoger som med praktiskt stöd, pedagogiska verktyg och stöttande samtal kan ge råd och hjälpa till med nödvändiga förändringar. Insatserna kan se olika ut beroende på vad just er familj behöver. Insatsen erbjuds i hemmet eller andra vardagsmiljöer och våra familjepedagoger är flexibla och arbetar dagtid, kvällstid och helger med mobilen i beredskap.

Familjen ska få stöd på ett strukturerat sätt, identifiera, stödja och stärka de resurser som finns hos familjen och dess nätverk för att nå uppsatta mål. Utifrån familjens förutsättningar och behov tar vi tillsammans fram en plan som vi arbetar utifrån. Efter er tid med oss vill vi att ni ska känna er stärkta som familj. Tillsammans kan vi arbeta med barnets behov, familjens samspel och kommunikation samt rutiner och struktur.

Vårt tankesätt

ikon

Bemötande

Vi månar om att alla som kommer i kontakt med oss får en helhjärtad satsning och ett varmt bemötande.

ikon

Ansvarstagande

Vi ställer krav till ansvarstagande och delaktighet i ett positivt förstärkt sammanhang.

ikon

Vår ambition

Vi vill att du ska må bra, återfå tron på dig själv, förbättrad livsstil där du har kontroll i ditt liv och hitta en naturlig plats i samhället.

Kontakta oss så berättar vi mer

Vi gör detta tillsammans.