Stödperson till barn & ungdomar

Personligt stöd till barn/ungdom

Personligt stöd till barn/ungdom

Barn och ungdomar från 10 till 20 år med en psykosocial problematik, ofta i kombination med neuropsykiatrisk diagnos. Barnet/ungdomen kan ha svårt med sociala relationer, vara socialt isolerade och/eller ha ett destruktivt beteende. Problematiken kan vara kombinerad med omsorgsbrist samt bristande vårdkontakter. Exempel på problematik; självskadebeteende, hemmasittare, kraftig övervikt.

Insatsen ska erbjudas i hemmet eller i andra trygga vardagsmiljöer. Insatsen ska kunna utföras på vardagar, kvällar och helger. Det personliga stödet ska arbeta stödjande och motiverande med barnet/ungdomen. Det personliga stödet ska arbeta praktiskt med barnet/ungdomen och stötta/motivera hen till exempelvis fritidsaktiviteter och en fungerande skolgång. Det personliga stödet ska också stötta och vara behjälplig i kontakter med myndigheter och/eller andra instanser såsom sjukvård, psykiatri och skola.

Vårt tankesätt

ikon

Bemötande

Vi månar om att alla som kommer i kontakt med oss får en helhjärtad satsning och ett varmt bemötande.

ikon

Ansvarstagande

Vi ställer krav till ansvarstagande och delaktighet i ett positivt förstärkt sammanhang.

ikon

Vår ambition

Vi vill att du ska må bra, återfå tron på dig själv, förbättrad livsstil där du har kontroll i ditt liv och hitta en naturlig plats i samhället.

Kontakta oss så berättar vi mer

Vi gör detta tillsammans.