Öppenvård för barn och unga

Strukturerad öppenvård

Strukturerad öppenvård

Carpe Diem är ett engagerande öppenvårdsprogram. Syftet och huvudmålet med programmet är att hjälpa barn och ungdomar att skaffa en meningsfull och strukturerad vardag med en utvecklande sysselsättning. Sysselsättningen kan bestå av studier, praktikplats eller annan strukturerad och meningsfull aktivitet. Deras behov kan vara före eller efter en placering genom institution eller HVB . Med tanke på kvalitativa förändringar, ska öppenvårds insatserna inom programmet Carpe Diem, anpassas till varje barn eller ungdom individuellt utifrån deras egna behov och intresse. Alla insatser ska grundas på och ske enligt tydliga planer och strukturerat schema som upprättas tillsammans med ungdom, uppdragsgivare och vår personal på Carpe Diem.

Vi tar helhetsansvar för barnets eller ungdomens stöd och behandling till att genomföra en strukturerad vardag. Utifrån målen i uppdraget planeras insatserna gemensamt med dem. Ett veckoschema upprättas med de dagliga inslagen så som studier, praktikplats, annan sysselsättning och fritid och även stöd i kontakter med exempelvis vårdnadshavare/föräldrar, skola, beroendemottagning och psykiatrin m.m.

En av de viktigaste delarna är att involvera familjen andra viktiga personer som ska vara ett stöd för barn-ungdom framåt, och på så sätt bygga en stabil grund att stå på efter insatsen. Praktikplatsen/sysselsättningen är skräddarsydd för varje enskild ungdom och dennes förutsättningar. I vissa fall kan praktikplatsen ersättas med skola eller annan daglig sysselsättning.

Målet med sysselsättningen är att det skall vara en positiv upplevelse och ge erfarenhet samt möjlighet till att lyckas. Insatsen syftar till att skapa förutsättningar för ungdomen så att denne på ett bättre sätt ska kunna bryta negativa beteenden som exempelvis missbruk och kriminalitet. En viktig del i förändringsarbetet är delaktighet och att kunna påverka den egna behandlingen. Delaktigheten skapas genom en relationsbaserad behandling där feedback från barnet eller ungdomen står i fokus.

I insatsen ingår även sådant som gynnar deras utveckling, det kan till exempel vara olika typer av fritidsaktiviteter eller träning. Här kan det även ingå ekonomisk ersättning enligt norm. Jour finns alltid tillgänglig samt deras nätverk dygnet runt.

Vid arbetsplatspraktik bistår vi med:

  • Nödvändiga försäkringar
  • Busskort eller liknade för resor.
  • Rätt utrustning för sysselsättning eller studier.
  • Omdömen och meriter från genomförda praktiker.

Stöd i att ta körkort eller annan förarbehörighet inför framtida arbete

Jour 

Alla barn och ungdomar som är aktuella hos oss har tillgång till vår dygnet runt jour.

Där får man alltid tala med personal för att hantera de problem som uppstått.

Vårt tankesätt

ikon

Bemötande

Vi månar om att alla som kommer i kontakt med oss får en helhjärtad satsning och ett varmt bemötande.

ikon

Ansvarstagande

Vi ställer krav till ansvarstagande och delaktighet i ett positivt förstärkt sammanhang.

ikon

Vår ambition

Vi vill att du ska må bra, återfå tron på dig själv, förbättrad livsstil där du har kontroll i ditt liv och hitta en naturlig plats i samhället.

Kontakta oss så berättar vi mer

Vi gör detta tillsammans.