Umgängesstödjare för stärkta relationer

Umgänge

Umgänge

Insatsen kan var aktuell med anledning av att föräldrarnas problematik är nedsatt föräldraförmåga där föräldrarna på grund av olika svårigheter inte fullt ut kan tillgodose barnens grundläggande behov. Föräldrarnas svårigheter kan exempelvis vara psykisk ohälsa i kombination med neuropsykiatrisk diagnos.

Umgängesstödjare fungerar som stöd till barnet/ungdomen och ska kunna arbeta både pedagogiskt och behandlande med föräldrarna både före och efter ett umgänge. Syftet med umgänget är att observera samspelet mellan barn och förälder, ingripa om något händer samt utifrån våra observationer arbeta med föräldrarna och barnen för att stärka deras relation och samspel. Insatsen utförs vardagar, kvällar och helger och erbjuds på beställarens angivna plats. Barnet/ungdomen kan även få stöd som är placerad/bor utanför hemmet.

Vårt tankesätt

ikon

Bemötande

Vi månar om att alla som kommer i kontakt med oss får en helhjärtad satsning och ett varmt bemötande.

ikon

Ansvarstagande

Vi ställer krav till ansvarstagande och delaktighet i ett positivt förstärkt sammanhang.

ikon

Vår ambition

Vi vill att du ska må bra, återfå tron på dig själv, förbättrad livsstil där du har kontroll i ditt liv och hitta en naturlig plats i samhället.

Kontakta oss så berättar vi mer

Vi gör detta tillsammans.