Familjebehandling

Familjebehandling

Barn och ungdomar från 0 till 18 år och deras föräldrar kan ha beteendeproblem och kommunikationssvårigheter. Problem i relation till sina föräldrar, andra vuxna och jämnåriga är ofta påfrestande, men det finns hjälp att få. Du som barn/ungdom kan ha bevittnat våld i hemmet eller ha ett normbrytande beteende i kombination med psykisk ohälsa. Även du som förälder kan ha egna svårigheter som bidrar till att föräldraförmågan är nedsatt.

Familjebehandling är en form av stöd som riktar sig till en eller flera familjemedlemmar och är anpassad efter varje enskild familj. Familjebehandlingen är baserad på barnet/ungdomens behov och fokus ligger till största del på föräldraskapet där omsorgsansvaret är. Det är föräldrarna som behöver stärka föräldrarollen, samtidigt som barn och ungdomar kan få bättre förutsättningar att utvecklas tillsammans med sina föräldrar.

Vi strävar efter att synliggöra och stärka familjens resurser och känslan av att kunna påverka familjens livssituation. Syftet är att skapa bra kommunikation och samspel mellan barn och föräldrar utifrån barnens behov. När vi arbetar med familjer jobbar vi alltid med kärlek, empati och respekt för familjens situation och livshistoria. En av de viktigaste delarna är att involvera  anhöriga och andra viktiga personer som ska vara ett stöd för familjen framåt, och på så sätt bygga en stabil grund att stå på efter insatsen. Vi träffar familjen i trygg hemmiljö eller i våra egna lokaler.

Vårt tankesätt

ikon

Bemötande

Vi månar om att alla som kommer i kontakt med oss får en helhjärtad satsning och ett varmt bemötande.

ikon

Ansvarstagande

Vi ställer krav till ansvarstagande och delaktighet i ett positivt förstärkt sammanhang.

ikon

Vår ambition

Vi vill att du ska må bra, återfå tron på dig själv, förbättrad livsstil där du har kontroll i ditt liv och hitta en naturlig plats i samhället.

Kontakta oss så berättar vi mer

Vi gör detta tillsammans.