SKKP

Särskild kvalificerad kontaktperson

Särskild kvalificerad kontaktperson

SKKP ska arbeta praktiskt med ungdomen och stötta/motivera hen till exempelvis fritidsaktiviteter, en fungerande skolgång, ett drogfritt liv, att lämna eller upprätthålla ett liv utan kriminalitet. SKKP ska också stötta och vara behjälplig i kontakter med myndigheter och/eller andra instanser såsom sjukvård, beroendevård, psykiatri och skola.

Genom att ha god kontakt med ungdomen samt vårdnadshavare bygger SKKP upp en funktionell och hållbar tillvaro för ungdomen. En av de viktigaste delarna är att involvera de nätverk som ska vara ett stöd för ungdomen framåt, och på så sätt bygga en stabil grund att stå på efter insatsen. Ungdomen har god kontakt med SKKP och arbetar mot målen i den individuella genomförandeplanen.

I ungdomens förändringsarbete är delaktighet viktigt och att kunna påverka det egna destruktiv beteendet. Delaktigheten skapas genom relationsbaserat arbete och där feedback från ungdomen står i fokus.

SKKP uppdrag skräddarsys och formas utifrån individens behov.

Vårt tankesätt

ikon

Bemötande

Vi månar om att alla som kommer i kontakt med oss får en helhjärtad satsning och ett varmt bemötande.

ikon

Ansvarstagande

Vi ställer krav till ansvarstagande och delaktighet i ett positivt förstärkt sammanhang.

ikon

Vår ambition

Vi vill att du ska må bra, återfå tron på dig själv, förbättrad livsstil där du har kontroll i ditt liv och hitta en naturlig plats i samhället.

Kontakta oss så berättar vi mer

Vi gör detta tillsammans.