Kvalificerad kontaktperson

Kvalificerad kontaktperson

Insatsen inom programmet Carpe Diem anpassas till varje ungdom/individ individuellt utifrån dennes egna behov och intresse. Med denna insats möter vi barn/ungdomar/vuxna på hemmaplan i vår lokal eller annan passande plats.

Relation, tillgänglighet och tillit är vägen till att nå snabba resultat.

Kontaktpersonen ska också stötta och vara behjälplig i kontakter med myndigheter och andra instanser såsom sjukvård, beroendevård, psykiatri m.m.

Kontaktpersonens stöd riktas mot hjälp med skolan, social träning och att stärka positiva beteenden. Detta resulterar i att påverkan av en negativ omgivning minimeras.

I detta arbetet definierar vi ungdomens familj och nätverkets möjlighet till stöd, och resurser som kan bidra till att delmål och mål uppnås. En av de viktigaste delarna är att involvera de nätverk som ska vara ett stöd för ungdomen framåt, och på så sätt bygga en stabil grund att stå på efter insatsen.

Ungdomen kommer har god kontakt med kontaktpersonen och arbeta mot målen i den individuella genomförandeplan.

I förändringsarbetet är trygghet och delaktighet viktigt för att kunna påverka det egna destruktiva beteendet. Delaktigheten skapas genom relationsbaserat arbete där feedback från ungdomen står i fokus. 

Vi jobbar även med teckenekonomi som motivationshöjare då det fungerar som ett bra medel och förstärkare till motivationen under processen.

Våra kontaktpersoner är flexibla och arbetar dagtid, kvällstid och helger med mobil i beredskap. Tiden med oss varierar utifrån uppdrag och behov.

Jour 

Alla ungdomar som är aktuella hos oss har tillgång till vår dygnet runt jour. Där får man alltid tala med personal för att hantera de problem som uppstått.

Utreder, analyserar, åtgärdar, följer upp och utvärderar.

Vårt tankesätt

ikon

Bemötande

Vi månar om att alla som kommer i kontakt med oss får en helhjärtad satsning och ett varmt bemötande.

ikon

Ansvarstagande

Vi ställer krav till ansvarstagande och delaktighet i ett positivt förstärkt sammanhang.

ikon

Vår ambition

Vi vill att du ska må bra, återfå tron på dig själv, förbättrad livsstil där du har kontroll i ditt liv och hitta en naturlig plats i samhället.

Kontakta oss så berättar vi mer

Vi gör detta tillsammans.