Öppenvård

Öppenvård

ART Uppland har olika urval av öppenvårdinsatser och är alltid anpassade efter den enskilda individens behov. Vi har lång erfarenhet av skräddarsydda insatser, oavsett utmaning så hittar vi ett upplägg som passar den enskilda individens behov.

Öppenvård vänder sig till barn/unga och familjer med följande problematik:

  • Psykosocial problematik
  • Psykisk ohälsa
  • Neuropsykiatriska diagnoser
  • Kriminalitet
  • Missbruk
  • Annat socialt nedbrytande beteende

Vi använder oss av evidensbaserade behandlingsmetoder grundade i kognitiv beteendeterapi, KBT:

  • ART – Aggression Replacement Therapy
  • Familje-ART
  • MI – Motiverande Intervju
  • TBA – Tillämpad beteendeanalys
  • Happen haschprogrammet
  • ÅP – Återfallsprevention
  • ADL – Allmän daglig livsföring
  • Teckenekonomi
  • Krim
  • Addad
  • Samforskning

Insatserna vi erbjuder är: 

  • Familjepedagogiska insatser
  • Familjebehandling
  • Strukturerad öppenvård
  • Kvalificerad kontaktperson
  • Särskild kvalificerad kontaktperson ( SKKP )
  • Personlig stöd till barn /ungdom
  • Umgänge

Vårt tankesätt

ikon

Bemötande

Vi månar om att alla som kommer i kontakt med oss får en helhjärtad satsning och ett varmt bemötande.

ikon

Ansvarstagande

Vi ställer krav till ansvarstagande och delaktighet i ett positivt förstärkt sammanhang.

ikon

Vår ambition

Vi vill att du ska må bra, återfå tron på dig själv, förbättrad livsstil där du har kontroll i ditt liv och hitta en naturlig plats i samhället.

Kontakta oss så berättar vi mer

Vi gör detta tillsammans.